top of page
REFERENCE

 

„Přednáškou „Transfer vědění a inovace“ se panu Robejškovi podařilo letošní konferenci Hanse-Parlamentu výrazně obohatit. Rétoricky brilantně zprostředkoval fundované koncepce a vyzrálé návrhy, jako překonání inovačních zábran. Jeho myšlenky si nepochybně zaslouží širokého rozšíření a uplatnění. “
Dr. Jürgen Hogeforster, Chairman Hanse-Parlament, Hamburg

 

„Panu dr. Robejškovi se díky jeho fundovanému vědění, precizní analýze a vypointovaném předneseu vždy znovu podaří zařadit aktuální události do historických souvislostí. Vždy znovu dokáže své posluchače upoutat, vcítit se do scénáře, který formuluje a zprostředkovat jim celkový pocit, že pochopili souvislosti a mohou s větší jistotou formulovat své vlastní spolehlivé závěry.“
Prof. Dr. Dietrich Lehmann, (bývalý rektor a vedoucí projektů) Fachhochschule Lemgo;

 

„Ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za velmi zajímavou přednášku pro hamburskou Stranu zelených. Pokud vím, neměli jsme dosud diskusi, která byla tak zásadní a téměř filozofická. Poskytl jste nám četné podněty, které můžeme použít pro naší další práci. Již se těším na sledování Vašich nových analýz v médiích.“
Gabriele Albers, mluvčí pracovní skupiny „ekonomika“, Bündnis 90/Grüne a majitelka agentury Ecoquest
;

 

„Obrátili se na mě četní účastníci a sdělili mi, že Vaše přesvědčivá argumentace a jasná analýza byly velmi pozitivně přijaty.“
Axel Stehr, jednatel, Verband der Südholsteinischen Wirtschaft e.V.;

 

„Je o něm známo, že velmi přesně analyzuje, zastupuje jasné pozice, vyjasní a vnese struktury do informační a názorové džungle a upoutá své posluchače svou ralley světovou politikou.“
Dipl.-Volksw. Herbert Merkel, jednatel, Verband Holz und Kunststoff Nord-Ost e.V;

 

„Dlouhotrvající potlesk sklidil dr. Petr Robejšek za svou přednášku o přístupech k integraci migrantů v mezinárodním srovnání. “
Tisková zpráva Ministerstva pro sociální věci, rodinu, zdravotnictví a ochranu spotřebitelů v Hamburku;

 

„Dnes jsem se konečně dostal k tomu, abych Vám tímto srdečně poděkoval za Vaši přednášku, kterou mohu označit jako zcela výjimečnou. Vaše přednáška překonala naše očekávání. “
Jürgen Pfaue, hlavní jednatel, Bund deutscher Baumschulen e.V.;

 

 

 

bottom of page