top of page
METODA PRÁCE

Přes dvacet pět let se zabývám analýzou hospodářských a politických procesů. Během této práce jsem došel k závěru, že použitelné poznatky lze získat pouze tehdy, když naprosto nezaujatě analyzujeme výchozí situaci. Zastávám názor, že je třeba svět vidět takový, jaký je a nikoliv takový, jaký bychom si přáli, aby byl. Na této bázi  lze formulovat spolehlivé předpovědi pravděpodobného hospodářského a politického vývoje a odvodit od toho praktická doporučení pro mé zákazníky.

 

Pomocí této metody se mně (v rozporu s naprostou většinou expertů) podařilo předpovědět zánik komunismu čtyři roky předtím, než k němu došlo. K tomuto tématu jsem se vyjádřil v článcích a ve své první knize.

 

Jako příklad správné předpovědi z poslední doby může sloužit krize evropské měnové unie.V Čechách jsem ji zveřejnil v časopise „Týden“ (číslo 6/2002)

„Ekonomicky zaostalí členové měnové unie nebudou moci vyvážet jak drahé a nekvalitní výrobky, tak levné pracovní síly; pokusí se vyvléci ze svěrací kazajky eura požadavkem zvýšené finanční pomoci, nebo hrozbou vlastního zadlužení. Ti, kteří se pojmy jako „výkon“ a „spořivost“ příliš nezatěžují, pomocí společné měny přenesou zodpovědnost za své hospodářské problémy na bohatší členy měnové unie. Již dnes slyšíme ozvěnu budoucích tirád politických demagogů typu Jörga Heidera proti příživníkům, parazitujícím na cizím blahobytu. Zavedení společné měny vyvolá přesně ty nacionalistické nálady, kterým chtěli otcové evropského sjednocení jednou provždy zabránit. Okázalý rozmach měnového sjednocení přináší sémě nebezpečí politického rozvratu. Euro má politické sjednocení Evropy urychlit. Ve skutečnosti se stane jeho překážkou.“

BIOGRAFIE

 

Dosavadní kariera

 • ​studium na Karlově univerzitě v Praze;

 • studium na univerzitě Hamburk;

 • 1982-1998 vědecký pracovník, Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství;

 • 1998-2007 ředitel Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství, Haus Rissen v Hamburku;

 • 1999 habilitace pro politické vědy;

 • od července 2007 nezávislý poradce pro strategické otázky

 

Publikace

řada odborných a populárních článků, komentářů a analýz v českém a zahraničňím tisku na aktuální témata ekonomie a politiky;

Poradenská činnost

Daimler Benz (sekce nákladních vozidel), Deutsche Shell, Haniel, ERGO-Versicherung, Ministerstvo obrany a další,

 

Vzdělávací činnost

 • vzdělávání vedoucích pracovníků Siemens AG, Airbus AG, Generali-Versicherungen a a další;

 • vzdělávání důstojníků generálního štábu německé armády na Führungsakademie der Bundeswehr v Hamburku;

 • vzdělávání zaměstnanců Allianz AG, Hypovereinsbank AG a Otto Versand;

 • vzdělávání vedoucích pracovníků Microsoft.cz

 

Členství

 • Zakládající  člen německé společnosti Club of Rome

 • Rotary Club

SPECIALIZACE

 

 • střednědobé a dlouhodobé prognózy politických a ekonomických procesů;

 • multidisciplinární přístup (ekonomie, politologie, sociální psychologie, sociologie);

 • inovativní přístupy k problematice redukce komplexity a zvyšování efektivnosti rozhodování.

 

bottom of page